VLAGGEN

VLAGVOERING
Met de etiquette van de vlagvoering wordt nogal eens de hand gelicht.
Een correcte vlagvoering betekent dat vlaggen in grootte moeten kloppen met de afmetingen van het schip. Vlaggen behoren schoon en niet gerafeld te zijn en vrij van het schip en niet in het water te hangen. Een vlag heeft alleen betekenis als hij goed gevoerd wordt.

NATIONALE- of NATIEVLAG:
Aan de vlaggenstok OP HET HEK. Iedere andere vlag is onjuist, met uitzondering van de KNZR (gekroonde W) en de KRZM (koninklijke kroon).
Friesland is GEEN natie en Europa ook niet. De vlaggenstok is recht en achterover hellend geplaatst. Liefst in de as van het schip of anders iets naar stuurboord.
Een gebogen vlaggenstok wordt niet gebruikt op motorboten (dus ook niet op motorsloepen!), maar alleen op het aangehangen roer van ronde en platbodem zeiljachten waarvan het helmhout of gaffel ook een gebogen vorm hebben.

CLUBVLAG:
In de top van de mast of indien dat bezwaarlijk is aan BAKBOORD ONDER DE ZALING of in het want. Bij motorboten zonder mast op de steven.
Een clubvlag dient een vorm van een gelijkbenige driehoek te hebben, met de hijs aan de korte zijde. Ter onderscheiding kunnen bestuursleden een rechthoekige vlag voeren en ereleden een rechthoekige vlag met een driehoekige insnijding.

BELEEFDHEIDSVLAG:
Aan STUURBOORD ONDER DE ZALING of in het want. Hoewel met de beleefdheidsvlag officieel een kleine natie- of handelsvlag wordt bedoeld, die gehesen wordt in het land dat men bezoekt is in Nederland de leuke gewoonte ingeslopen om per bezochte provincie een kleine provincievlag te voeren als beleefdheidsvlag.

EIGENAARS- OF BEZOEKERSVLAG:
In de top van de mast of aan STUURBOORD ONDER DE ZALING of in het want, eventueel onder de beleefdheidsvlag. De bezoekersvlag, ook wel drankvlag genoemd (uitnodiging voor een borrel) is een door de eigenaar zelf ontworpen / gemaakte vlag. Soms wordt daarbij b.v. de afbeelding van een wijnglas gebruikt. Als de eigenaar geen bezoek wenst, hijst hij in plaats hiervan een effen blauw vlaggetje.

GEUS- OF PROVINCIALE-, STEDELIJKE-, PERSOONLIJKE HERKOMSTVLAG:
OP DE STEVEN. Het kleine vlaggetje in de nationale kleuren rood, wit en blauw, stervormig in acht segmenten aangebracht en die we veel in de watersport zien is de PRINSENGEUS. De Prinsengeus werd alleen gevoerd op zondag en op christelijke feestdagen. Oorspronkelijk moet de geus echter iets vertellen over de herkomst van de eigenaar. De Prinsengeus doet dat dus niet!

WANNEER?
Nationale vlag, Beleefdheidsvlag, Geus als gebruikte vlag: OVERDAG
Clubvlag: DAG en NACHT als het schip in gebruik is.
Eigenaarvlag:OVERDAG,wanneer de eigenaar aan boord is, stilliggend.

WAT IS OVERDAG?
Vanaf 8.00 uur tot zonsondergang. Varend mag van deze tijdregel worden afgeweken.

VOOR DE HOEREN VLAGGEN:
De vlag de hele nacht laten hangen, althans na zonsondergang niet binnenhalen. Ik hoop hiermee dat iedereen het nu snapt en zie dan volgend seizoen ook graag iedereen met de goede vlaggen op de juiste plaats tegemoet.

RECLAMEVLAGGEN
Reclamevlaggen zijn uit den boze, bij uitzonderlijke omstandigheden- onder andere bij wedstrijden waarbij sponsors betrokken zijn- kan van deze gedragslijn worden afgeweken.

PAVOISEREN:
Paivoiseren doe je met seinvlaggen en de bedoeling is dat er een volgorde wordt gekozen waarbij een leuke afwisseling van lange en korte vlaggen ontstaat. En wat kleur betreft: laat op het voorschip rood, daarachter het wit en bij het achterschip het blauw overheersen.
Traditioneel is alleen een stilliggend schip gepavoiseerd.

Laatste Nieuws

Onze sponsoren: